Před kempem/lekcí

Jelikož v průběhu kempu či lekce budete užívat prostoru sportovní střelnice (Jablonec n.N. / Jilemnice) a zároveň budete používat střelnou zbraň. Proto je nezbytné se před účastí na biatlonovém kempu nebo biatlonové lekci seznámit s provozním řádem dané střelnice, s pravidly bezpečnosti a střeleckým desaterem. Následně se těmito pokyny řídit v průběhu výuky.

Provozní řád střelnice 

Jablonec nad Nisou

Provozní řád střelnice

Jilemnice

Pravidla bezpečnosti na biatlonových střelnicích

Střelecké

desatero

© 2018 všechna práva vyhrazena

vytvořil Marek Lejsek